Danh sách 185 bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Sơn La

14/02/2019

Danh sách 185 bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Sơn La,  cập nhật mới nhất, có địa chỉ và số điện thoại 

>> Tạo đơn hàng gửi Vietnam Post ngay tại đây, sẽ có bưu tá đến tận nơi lấy hàng

tạo đơn vận chuyển ngay với Nhanh.vn

danh_sach_buu_cuc_vietnam_post

STT

Quận huyện

Tên bưu cục

Số điện thoại

Địa chỉ

1

Huyện Bắc Yên

Bưu cục cấp 2 Bắc Yên

2123860120

Tiểu Khu 1, Thị Trấn Bắc Yên, Huyện Bắc Yên

2

Huyện Bắc Yên

Điểm BĐVHX Chiềng Sại

1276274830

Bản Nà Dòn, Xã Chiềng Sại, Huyện Bắc Yên

3

Huyện Bắc Yên

Điểm BĐVHX Hang Chú

1686145322

Bản Hang Chú, Xã Hang Chú, Huyện Bắc Yên

4

Huyện Bắc Yên

Điểm BĐVHX Hồng Ngài

963261722

Bản Hồng Ngài, Xã Hồng Ngài, Huyện Bắc Yên

5

Huyện Bắc Yên

Điểm BĐVHX Làng Chếu

1636999054

Bản Cáo A, Xã Làng Chếu, Huyện Bắc Yên

6

Huyện Bắc Yên

Điểm BĐVHX Mường Khoa

 

Bản Phúc, Xã Mường Khoa, Huyện Bắc Yên

7

Huyện Bắc Yên

Điểm BĐVHX Pắc Ngà

1685595589

Bản Bước, Xã Pắc Ngà, Huyện Bắc Yên Bản Bước, Xã Pắc Ngà, Huyện Bắc Yên Bản Bước, Xã Pắc Ngà, Huyện Bắc Yên

8

Huyện Bắc Yên

Điểm BĐVHX Phiêng Ban

981523492

Bản Cao Đa 1, Xã Phiêng Ban, Huyện Bắc Yên

9

Huyện Bắc Yên

Điểm BĐVHX Phiêng Côn

1664490694

Bản En, Xã Phiêng Côn, Huyện Bắc Yên

10

Huyện Bắc Yên

Điểm BĐVHX Tà Xùa

1639639591

Bản Tà Xùa A, Xã Tà Xùa, Huyện Bắc Yên

11

Huyện Bắc Yên

Điểm BĐVHX Xím Vàng

1686984420

Bản Xím Vàng, Xã Xím Vàng, Huyện Bắc Yên

12

Huyện Mai Sơn

Bưu cục cấp 2 Mai Sơn

2123843634

Tiểu Khu 6, Thị trấn Hát Lót, Huyện Mai Sơn

13

Huyện Mai Sơn

Bưu cục cấp 3 Cò Nòi

2123846580

Tiểu Khu 1, Xã Cò Nòi, Huyện Mai Sơn

14

Huyện Mai Sơn

Bưu cục cấp 3 Nà Sản

2123845448

Tiểu Khu 1 Nà Sản, Xã Chiềng Mung, Huyện Mai Sơn

15

Huyện Mai Sơn

Điểm BĐVHX Chiềng Ban

915087894

Hợp tác xã Hoa Mai, Xã Chiềng Ban, Huyện Mai Sơn

16

Huyện Mai Sơn

Điểm BĐVHX Chiềng Chăn

1629017586

Bản Sài Lương, Xã Chiềng Chăn, Huyện Mai Sơn

17

Huyện Mai Sơn

Điểm BĐVHX Chiềng Chung

1689832581

Bản Khoa, Xã Chiềng Chung, Huyện Mai Sơn

18

Huyện Mai Sơn

Điểm BĐVHX Chiềng Dong

1293635348

Bản Dè, Xã Chiềng Dong, Huyện Mai Sơn

19

Huyện Mai Sơn

Điểm BĐVHX Chiềng Kheo

1232085242

Bản Nà Lon, Xã Chiềng Kheo, Huyện Mai Sơn

20

Huyện Mai Sơn

Điểm BĐVHX Chiềng Lương

1675996673

Bản Trung Tâm, Xã Chiềng Lương, Huyện Mai Sơn

21

Huyện Mai Sơn

Điểm BĐVHX Chiềng Mai

1273668345

Tiểu Khu 6, Xã Chiềng Ban, Huyện Mai Sơn

22

Huyện Mai Sơn

Điểm BĐVHX Chiềng Mung

1685079224

Bản Bôm Cưa, Xã Chiềng Mung, Huyện Mai Sơn

23

Huyện Mai Sơn

Điểm BĐVHX Chiềng Sung

968220998

Bản Tân Lập, Xã Chiềng Sung, Huyện Mai Sơn

24

Huyện Mai Sơn

Điểm BĐVHX Chiềng Ve

1258259711

Bản Nà Mè Trên, Xã Chiềng Ve, Huyện Mai Sơn

25

Huyện Mai Sơn

Điểm BĐVHX Hát Lót

1276562666

Bản Nà Tiến, Xã Hát Lót, Huyện Mai Sơn

26

Huyện Mai Sơn

Điểm BĐVHX Mường Bằng

915588910

Bản Bằng, Xã Mường Bằng, Huyện Mai Sơn

27

Huyện Mai Sơn

Điểm BĐVHX Mường Bon

986002064

Bản Bó Định, Xã Mường Bon, Huyện Mai Sơn

28

Huyện Mai Sơn

Điểm BĐVHX Mường Chanh

914676691

Bản Cang Mường, Xã Mường Chanh, Huyện Mai Sơn

29

Huyện Mai Sơn

Điểm BĐVHX Nà Ớt

982851838

Bản Nà Ớt, Xã Nà Ớt, Huyện Mai Sơn

30

Huyện Mai Sơn

Điểm BĐVHX Phiêng Cằm

1674461216

Bản Nong Tầu Thái, Xã Phiêng Cằm, Huyện Mai Sơn

31

Huyện Mai Sơn

Điểm BĐVHX Phiêng Pằn

974656694

Bản Pom Bít, Xã Phiêng Pằn, Huyện Mai Sơn

32

Huyện Mai Sơn

Điểm BĐVHX Tà Hộc

1647646911

Bản Hộc, Xã Tà Hộc, Huyện Mai Sơn

33

Huyện Mộc Châu

Bưu cục cấp 2 Mộc Châu

2123866108

Tiểu Khu 4, Thị Trấn Mộc Châu, Huyện Mộc Châu

34

Huyện Mộc Châu

Bưu cục cấp 3 Chiềng Ve

2123768108

Tiểu Khu 3, Xã Chiềng Sơn, Huyện Mộc Châu

35

Huyện Mộc Châu

Bưu cục cấp 3 Thảo Nguyên

2123866073

Tiểu Khu 40, Thị trấn Nông trường Mộc Châu, Huyện Mộc Châu

36

Huyện Mộc Châu

Điểm BĐVHX Chiềng Hắc

989621119

Hợp tác xã Tây Hưng, Xã Chiềng Hắc , Huyện Mộc Châu

37

Huyện Mộc Châu

Điểm BĐVHX Chiềng Khoa

1692800266

Bản Đoàn kết, Xã Chiềng Khoa, Huyện Mộc Châu

38

Huyện Mộc Châu

Điểm BĐVHX Chiềng Khừa

1635346236

Bản Chiềng Khừa, Xã Chiềng Khừa, Huyện Mộc Châu

39

Huyện Mộc Châu

Điểm BĐVHX Chiềng Yên

1653913175

Bản Bống Hà, Xã Chiềng Yên, Huyện Mộc Châu

40

Huyện Mộc Châu

Điểm BĐVHX Đông Sang

898709980

Bản Nà Khó, Xã Đông Sang, Huyện Mộc Châu

41

Huyện Mộc Châu

Điểm BĐVHX Hua Păng

1256059889

Bản Chiềng Cang, Xã Hua Păng, Huyện Mộc Châu

42

Huyện Mộc Châu

Điểm BĐVHX Liên Hòa

1669004037

Bản Nôn, Xã Liên Hoà, Huyện Mộc Châu

43

Huyện Mộc Châu

Điểm BĐVHX Lóng Luông

1232625597

Bản Lóng Luông, Xã Lóng Luông, Huyện Mộc Châu

44

Huyện Mộc Châu

Điểm BĐVHX Lóng Sập

947668886

Bản Phát, Xã Lóng Sập, Huyện Mộc Châu

45

Huyện Mộc Châu

Điểm BĐVHX Mường Men

1658155449

Bản Nà Pa, Xã Mường Men, Huyện Mộc Châu

46

Huyện Mộc Châu

Điểm BĐVHX Mường Sang

971999912

Bản Là Ngà 1, Xã Mường Sang, Huyện Mộc Châu

47

Huyện Mộc Châu

Điểm BĐVHX Mường Tè

916544309

Bản Nhúng, Xã Mường Tè, Huyện Mộc Châu

48

Huyện Mộc Châu

Điểm BĐVHX Nà Mường

1657209213

Tiểu Khu 3, Xã Nà Mường, Huyện Mộc Châu

49

Huyện Mộc Châu

Điểm BĐVHX Phiêng Luông

976118376

Bản Muống, Xã Phiêng Luông, Huyện Mộc Châu

50

Huyện Mộc Châu

Điểm BĐVHX Quang Minh

976118376

Bản Nà Bó, Xã Quang Minh, Huyện Mộc Châu

51

Huyện Mộc Châu

Điểm BĐVHX Quy Hướng

968242408

Bản Nà Giàng, Xã Quy Hướng, Huyện Mộc Châu

52

Huyện Mộc Châu

Điểm BĐVHX Song Khủa

1663889708

Bản Co Súc, Xã Song Khủa, Huyện Mộc Châu

53

Huyện Mộc Châu

Điểm BĐVHX Suối Bàng

949121431

Bản Khoang Tuống, Xã Suối Bàng, Huyện Mộc Châu

54

Huyện Mộc Châu

Điểm BĐVHX Tà Lại

1698884521

Bản C5, Xã Tà Lại, Huyện Mộc Châu

55

Huyện Mộc Châu

Điểm BĐVHX Tân Hợp

1653880177

Bản Nà Mường, Xã Tân Hợp, Huyện Mộc Châu

56

Huyện Mộc Châu

Điểm BĐVHX Tân Lập

988870743

Bản Hoa 2, Xã Tân Lập, Huyện Mộc Châu

57

Huyện Mộc Châu

Điểm BĐVHX Tô Múa

942767308

Bản Mến, Xã Tô Múa, Huyện Mộc Châu

58

Huyện Mộc Châu

Điểm BĐVHX Xuân Nha

1643936033

Bản Nà Hiềng, Xã Xuân Nha, Huyện Mộc Châu

59

Huyện Mường La

Bưu cục cấp 2 Mường La

2123831139

Bản Hua Ít, Thị trấn Ít Ong, Huyện Mường La

60

Huyện Mường La

Bưu cục cấp 3 Mường Bú

2123832103

Bản Mường Bú, Xã Mường Bú, Huyện Mường La

61

Huyện Mường La

Bưu cục cấp 3 Thủy Điện

2123831335

Bản Tráng, Thị trấn Ít Ong, Huyện Mường La

62

Huyện Mường La

Điểm BĐVHX Chiềng Ân

916569391

Bản Nong Hoi Trên, Xã Chiềng Ân, Huyện Mường La

63

Huyện Mường La

Điểm BĐVHX Chiềng Công

975444269

Bản Co Sủ Trên, Xã Chiềng Công, Huyện Mường La

64

Huyện Mường La

Điểm BĐVHX Chiềng Hoa

943087154

Bản Tả, Xã Chiềng Hoa, Huyện Mường La (ÐT: 0943087154)

65

Huyện Mường La

Điểm BĐVHX Chiềng Muôn

1657572644

Bản Nong Quài, Xã Chiềng Muôn, Huyện Mường La

66

Huyện Mường La

Điểm BĐVHX Chiềng San

1665965166

Bản Chiến, Xã Chiềng San, Huyện Mường La

67

Huyện Mường La

Điểm BĐVHX Mường Chùm

968642958

Bản Cuông Mường, Xã Mường Chùm, Huyện Mường La

68

Huyện Mường La

Điểm BĐVHX Nậm Păm

1653915471

Bản Nong Heo, Xã Nậm Păm, Huyện Mường La

69

Huyện Mường La

Điểm BĐVHX Ngọc Chiến

1272210754

Bản Phày, Xã Ngọc Chiến, Huyện Mường La

70

Huyện Mường La

Điểm BĐVHX Pi Toong

1697944850

Bản Cang, Xã Pi Toong, Huyện Mường La

71

Huyện Mường La

Điểm BĐVHX Tạ Bú

987172649

Thôn Tạ Bú, Xã Tạ Bú, Huyện Mường La

72

Huyện Phù Yên

Bưu cục cấp 2 Phù Yên

2123863237

Khối 5, Thị Trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên

73

Huyện Phù Yên

Bưu cục cấp 3 Gia Phù

2123865166

Bản Phố Ngã Ba Gia Phù, Xã Gia Phù, Huyện Phù Yên

74

Huyện Phù Yên

Điểm BĐVHX Bắc Phong

1633079974

Bản Đá Phổ, Xã Bắc Phong, Huyện Phù Yên

75

Huyện Phù Yên

Điểm BĐVHX Đá Đỏ

1646429431

Bản Bãi Vàng B, Xã Đá Đỏ, Huyện Phù Yên

76

Huyện Phù Yên

Điểm BĐVHX Huy Bắc

1648860842

Bản Nà Phái 1, Xã Huy Bắc, Huyện Phù Yên

77

Huyện Phù Yên

Điểm BĐVHX Huy Hạ

1679433211

Bản Đồng Lỳ, Xã Huy Hạ, Huyện Phù Yên

78

Huyện Phù Yên

Điểm BĐVHX Huy Tân

1645199278

Bản Puôi 1, Xã Huy Tân, Huyện Phù Yên

79

Huyện Phù Yên

Điểm BĐVHX Huy Thượng

1665478592

Bản Ban 2, Xã Huy Thượng, Huyện Phù Yên

80

Huyện Phù Yên

Điểm BĐVHX Huy Tường

946669129

Bản Chiềng Lường, Xã Huy Tường, Huyện Phù Yên

81

Huyện Phù Yên

Điểm BĐVHX Kim Bon

945142909

Bản Suối Bương, Xã Kim Bon, Huyện Phù Yên

82

Huyện Phù Yên

Điểm BĐVHX Mường Bang

1698960260

Bản Sọc, Xã Mường Bang, Huyện Phù Yên

83

Huyện Phù Yên

Điểm BĐVHX Mường Cơi

1686060337

Khối Ngã Ba Mường Cơi, Xã Mường Cơi, Huyện Phù Yên

84

Huyện Phù Yên

Điểm BĐVHX Mường Do

987690680

Bản Lằn, Xã Mường Do, Huyện Phù Yên

85

Huyện Phù Yên

Điểm BĐVHX Mường Lang

1659648090

Bản Đung, Xã Mường Lang, Huyện Phù Yên

86

Huyện Phù Yên

Điểm BĐVHX Mường Thải

917969744

Bản Thải Thượng, Xã Mường Thải, Huyện Phù Yên

87

Huyện Phù Yên

Điểm BĐVHX Nam Phong

975445202

Bản Đá Mài1, Xã Nam Phong, Huyện Phù Yên

88

Huyện Phù Yên

Điểm BĐVHX Quang Huy

1674307081

Bản Búc, Xã Quang Huy, Huyện Phù Yên

89

Huyện Phù Yên

Điểm BĐVHX Sập Sa

1679636240

Bản Xa, Xã Sập Sa, Huyện Phù Yên

90

Huyện Phù Yên

Điểm BĐVHX Suối Bau

972500860

Bản Suối Cáy, Xã Suối Bau, Huyện Phù Yên

91

Huyện Phù Yên

Điểm BĐVHX Suối Tọ

979077989

Bản Lũng Khoai A, Xã Suối Tọ, Huyện Phù Yên

92

Huyện Phù Yên

Điểm BĐVHX Tân Lang

982674022

Bản Thịnh Lang 1, Xã Tân Lang, Huyện Phù Yên

93

Huyện Phù Yên

Điểm BĐVHX Tân Phong

968266986

Bản Vạn, Xã Tân Phong, Huyện Phù Yên

94

Huyện Phù Yên

Điểm BĐVHX Tường Hạ

917871119

Bản Cóc 1, Xã Tường Hạ, Huyện Phù Yên

95

Huyện Phù Yên

Điểm BĐVHX Tường Phong

1629909196

Bản Hạ Lương, Xã Tường Phong, Huyện Phù Yên

96

Huyện Phù Yên

Điểm BĐVHX Tường Phù

1638614745

Bản Bùa Chung 1, Xã Tường Phù, Huyện Phù Yên

97

Huyện Phù Yên

Điểm BĐVHX Tường Thượng

1665478592

Bản Khoa, Xã Tường Thượng, Huyện Phù Yênv

98

Huyện Phù Yên

Điểm BĐVHX Tường Tiến

1629920167

Bản Pa, Xã Tường Tiến, Huyện Phù Yên

99

Huyện Quỳnh Nhai

Bưu cục cấp 2 Quỳnh Nhai

2123833164

Xóm 2, Xã Mường Giàng, Huyện Quỳnh Nhai

100

Huyện Quỳnh Nhai

Điểm BĐVHX Chiềng Bằng

963446992

Bản Bó Ban, Xã Chiềng Bằng, Huyện Quỳnh Nhai

101

Huyện Quỳnh Nhai

Điểm BĐVHX Chiềng Khay

1698196804

Bản Có Luông, Xã Chiềng Khay, Huyện Quỳnh Nhai

102

Huyện Quỳnh Nhai

Điểm BĐVHX Chiềng Khoang

963674385

Bản Sản, Xã Chiềng Khoang, Huyện Quỳnh Nhai

103

Huyện Quỳnh Nhai

Điểm BĐVHX Mường Giàng

964325544

Bản Pom Mương, Xã Mường Giàng, Huyện Quỳnh Nhai

104

Huyện Quỳnh Nhai

Điểm BĐVHX Mường Giôn

1273644647

Bản Bo, Xã Mường Giôn, Huyện Quỳnh Nhai

105

Huyện Quỳnh Nhai

Điểm BĐVHX Nậm Ét

1255819504

Bản Muông, Xã Nậm Ét, Huyện Quỳnh Nhai

106

Huyện Sông Mã

Bưu cục cấp 2 Sông Mã

2123836110

Tổ 8, Thị Trấn Sông Mã, Huyện Sông Mã

107

Huyện Sông Mã

Bưu cục cấp 3 Chiềng Khương

2123839234

Bản Tân Lập, Xã Chiềng Khương, Huyện Sông Mã

108

Huyện Sông Mã

Điểm BĐVHX Bó Sinh

1635697712

Bản Phổng B, Xã Bó Sinh, Huyện Sông Mã

109

Huyện Sông Mã

Điểm BĐVHX Chiềng Cang

2123839317

Bản Bó Bon, Xã Chiềng Cang, Huyện Sông Mã

110

Huyện Sông Mã

Điểm BĐVHX Chiềng En

1646022842

Bản Hua Lưng, Xã Chiềng En, Huyện Sông Mã

111

Huyện Sông Mã

Điểm BĐVHX Chiềng Khoong

2123836242

Bản Lướt, Xã Chiềng Khoong, Huyện Sông Mã

112

Huyện Sông Mã

Điểm BĐVHX Chiềng Phung

1649403011

Bản Phiêng Chiềng, Xã Chiềng Phung, Huyện Sông Mã

113

Huyện Sông Mã

Điểm BĐVHX Chiềng Sơ

1667914398

Bản Thắng Lợi, Xã Chiềng Sơ, Huyện Sông Mã

114

Huyện Sông Mã

Điểm BĐVHX Đứa Mòn

1644578383

Bản Đứa Mòn, Xã Đứa Mòn, Huyện Sông Mã

115

Huyện Sông Mã

Điểm BĐVHX Huổi Một

1259575778

Bản Trung Tâm Xã, Xã Huổi Một, Huyện Sông Mã

116

Huyện Sông Mã

Điểm BĐVHX Mường Cai

1667075273

Bản Nà Dòn, Xã Mường Cai, Huyện Sông Mã

117

Huyện Sông Mã

Điểm BĐVHX Mường Hung

2123839330

Bản Mường Tở, Xã Mường Hung, Huyện Sông Mã

118

Huyện Sông Mã

Điểm BĐVHX Mường Lầm

942958125

Bản Mường Nưa 1, Xã Mường Lầm, Huyện Sông Mã

119

Huyện Sông Mã

Điểm BĐVHX Mường Sai

1648111491

Bản Tiên Chung, Xã Mường Sai, Huyện Sông Mã

120

Huyện Sông Mã

Điểm BĐVHX Nà Ngựu

1234870038

Bản Cánh Kiến, Xã Nà Ngựu, Huyện Sông Mã

121

Huyện Sông Mã

Điểm BĐVHX Nậm Mằn

1663154534

Bản Huội, Xã Nậm Mằn, Huyện Sông Mã

122

Huyện Sông Mã

Điểm BĐVHX Nậm Ty

1629660207

Bản Pàn, Xã Nậm Ty, Huyện Sông Mã

123

Huyện Sông Mã

Điểm BĐVHX Pú Pẩu

1657227438

Bản Pa Páo, Xã Pú Pẩu, Huyện Sông Mã

124

Huyện Sông Mã

Điểm BĐVHX Yên Hưng

2123836246

Bản Pái, Xã Yên Hưng, Huyện Sông Mã

125

Huyện Sốp Cộp

Bưu cục cấp 2 Sốp Cộp

2123878341

Bản Hua Mường, Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp

126

Huyện Sốp Cộp

Điểm BĐVHX Dồm Cang

941211208

Bản Dồm, Xã Dồm Cang, Huyện Sốp Cộp

127

Huyện Sốp Cộp

Điểm BĐVHX Mường Lạn

1683374727

Bản Mường Lạn, Xã Mường Lạn, Huyện Sốp Cộp

128

Huyện Sốp Cộp

Điểm BĐVHX Mường Lèo

1638531834

Bản Liềng, Xã Mường Lèo, Huyện Sốp Cộp

129

Huyện Sốp Cộp

Điểm BĐVHX Mường Và

1635378843

Bản Mường Và, Xã Mường Và, Huyện Sốp Cộp

130

Huyện Sốp Cộp

Điểm BĐVHX Nậm Lạnh

2126294416

Bản Lạnh, Xã Nậm Lạnh, Huyện Sốp Cộp

131

Huyện Sốp Cộp

Điểm BĐVHX Púng Pánh

1637615341

Bản Liềng, Xã Púng Pánh, Huyện Sốp Cộp

132

Huyện Sốp Cộp

Điểm BĐVHX Sam Kha

941211208

Bản Púng Páng, Xã Sam Kha, Huyện Sốp Cộp

133

Huyện Thuận Châu

Bưu cục cấp 2 Thuận Châu

2123848400

Tiểu Khu 14, Thị Trấn Thuận Châu, Huyện Thuận Châu

134

Huyện Thuận Châu

Bưu cục cấp 3 Chiềng Pấc

2123849100

Tiểu Khu 6, Xã Tông Lạ̣nh, Huyện Thuận Châu

135

Huyện Thuận Châu

Điểm BĐVHX Bản Lầm

1295247915

Bản Lầm A, Xã Bản Lầm, Huyện Thuận Châu

136

Huyện Thuận Châu

Điểm BĐVHX Bó Mười

1679504552

Bản Mười, Xã Bó Mười, Huyện Thuận Châu

137

Huyện Thuận Châu

Điểm BĐVHX Bon Phặng

1684622528

Bản Phặng, Xã Bon Phặng, Huyện Thuận Châu

138

Huyện Thuận Châu

Điểm BĐVHX Chiềng Bôm

886849116

Bản Hôm A, Xã Chiềng Bôm, Huyện Thuận Châu

139

Huyện Thuận Châu

Điểm BĐVHX Chiềng La

1695393008

Bản Nưa, Xã Chiềng La, Huyện Thuận Châu

140

Huyện Thuận Châu

Điểm BĐVHX Chiềng Ngàm

1235161737

Bản Mện, Xã Chiềng Ngàm, Huyện Thuận Châu

141

Huyện Thuận Châu

Điểm BĐVHX Chiềng Pấc

167837091

Bản Nong Sa, Xã Chiềng Pấc, Huyện Thuận Châu

142

Huyện Thuận Châu

Điểm BĐVHX Chiềng Pha

949532116

Bản Hưng Nhân, Xã Chiềng Pha, Huyện Thuận Châu

143

Huyện Thuận Châu

Điểm BĐVHX Co Mạ

968803198

Bản Pha Khuông, Xã Co Mạ, Huyện Thuận Châu

144

Huyện Thuận Châu

Điểm BĐVHX É Tòng

966762084

Bản Sam Kha, Xã É Tòng, Huyện Thuận Châu

145

Huyện Thuận Châu

Điểm BĐVHX Long Hẹ

1676101126

Bản Nặm Nhứ, Xã Long Hẹ, Huyện Thuận Châu

146

Huyện Thuận Châu

Điểm BĐVHX Mường É

1679890565

Bản Nà Vai, Xã Mường É, Huyện Thuận Châu

147

Huyện Thuận Châu

Điểm BĐVHX Mường Khiêng

1678465827

Bản Khiêng, Xã Mường Khiêng, Huyện Thuận Châu

148

Huyện Thuận Châu

Điểm BĐVHX Nậm Lầu

942947226

Bản Nậm Lầu, Xã Nậm Lầu, Huyện Thuận Châu

149

Huyện Thuận Châu

Điểm BĐVHX Noong Lay

949158348

Bản Nhà Trường, Xã Noong Lay, Huyện Thuận Châu

150

Huyện Thuận Châu

Điểm BĐVHX Phỏng lái

979038237

Đội Kiến Xương, Xã Phỏng Lái, Huyện Thuận Châu

151

Huyện Thuận Châu

Điểm BĐVHX Phổng Lăng

1648466381

Bản Còng, Xã Phổng Lăng, Huyện Thuận Châu

152

Huyện Thuận Châu

Điểm BĐVHX Phổng Lập

1639047086

Bản Lập, Xã Phỏng Lập, Huyện Thuận Châu

153

Huyện Thuận Châu

Điểm BĐVHX Púng Tra

886216479

Bản Púng Mé, Xã Púng Tra, Huyện Thuận Châu

154

Huyện Thuận Châu

Điểm BĐVHX Thôm Mòn

886849116

Bản Nà Tý, Xã Thôm Mòn, Huyện Thuận Châu

155

Huyện Thuận Châu

Điểm BĐVHX Tông Cọ

1694659453

Bản Cọ A&b&c, Xã Tông Cọ, Huyện Thuận Châu

156

Huyện Thuận Châu

Điểm BĐVHX Tông Lệnh

945159361

Bản Thẳm A, Xã Tông Lạ̣nh, Huyện Thuận Châu

157

Huyện Vân Hồ

Bưu cục cấp 3 Bưu cục vân Hồ

2123666366

Bản Hang Trùng 1, Xã Vân Hồ, Huyện Vân Hồ

158

Huyện Yên Châu

Bưu cục cấp 2 Yên Châu

2123840083

Tiểu Khu 2, Thị Trấn Yên Châu, Huyện Yên Châu

159

Huyện Yên Châu

Bưu cục cấp 3 Phiêng Khoài

2123842101

Hợp tác xã Kim Chung, Xã Phiêng Khoài, Huyện Yên Châu

160

Huyện Yên Châu

Điểm BĐVHX Chiềng Đông

943213448

Bản Luông Mé, Xã Chiềng Đông, Huyện Yên Châu

161

Huyện Yên Châu

Điểm BĐVHX Chiềng Hặc

1234134143

Bản Hát Sét, Xã Chiềng Hặc, Huyện Yên Châu

162

Huyện Yên Châu

Điểm BĐVHX Chiềng Khoi

1693318834

Bản Tủm, Xã Chiềng Khoi, Huyện Yên Châu

163

Huyện Yên Châu

Điểm BĐVHX Chiềng On

913948435

Bản Nà Đít, Xã Chiềng On, Huyện Yên Châu

164

Huyện Yên Châu

Điểm BĐVHX Chiềng Pằn

2123840088

Bản Boong, Xã Chiềng Pằn, Huyện Yên Châu

165

Huyện Yên Châu

Điểm BĐVHX Chiềng Sàng

886753646

Bản Chiềng Sàng, Xã Chiềng Sàng, Huyện Yên Châu

166

Huyện Yên Châu

Điểm BĐVHX Chiềng Tương

914633182

Bản Pa Kha 2, Xã Chiềng Tương, Huyện Yên Châu

167

Huyện Yên Châu

Điểm BĐVHX Lóng Phiêng

966967688

Bản Yên Thi, Xã Loóng Phiêng, Huyện Yên Châu

168

Huyện Yên Châu

Điểm BĐVHX Mường Lựm

1253921900

Bản Lựm, Xã Mường Lựm, Huyện Yên Châu

169

Huyện Yên Châu

Điểm BĐVHX Sặp Vạt

943593937

Bản Sai, Xã Sập Vạt, Huyện Yên Châu

170

Huyện Yên Châu

Điểm BĐVHX Tú Nang

916431886

Bản Trung Tâm, Xã Tú Nang, Huyện Yên Châu

171

Huyện Yên Châu

Điểm BĐVHX Yên Sơn

1699399163

Bản Chi Hưng, Xã Yên Sơn, Huyện Yên Châu

172

Thành phố Sơn La

Bưu cục cấp 1 Sơn La

2123854726

Số 172, Tổ 5, Phường Tô Hiệu, Thành Phố Sơn La

173

Thành phố Sơn La

Bưu cục cấp 3 Ân Sinh

2123852570

Tiểu khu 1, Phường Chiềng Sinh, Thành Phố Sơn La

174

Thành phố Sơn La

Bưu cục cấp 3 Bó Ẩn

2123852165

Tổ 6, Phường Quyết Tâm, Thành Phố Sơn La

175

Thành phố Sơn La

Bưu cục cấp 3 Bưu cục 3 HCC Sơn La

2123858998

Số 1, Đường Tô Hiệu, Phường Tô Hiệu, Thành Phố Sơn La

176

Thành phố Sơn La

Bưu cục cấp 3 Cầu 308

2123852390

Tổ 8, Phường Quyết Thắng, Thành Phố Sơn La

177

Thành phố Sơn La

Bưu cục cấp 3 Chiềng Lề

2123852383

Tổ 2, Phường Chiềng Lề, Thành Phố Sơn La

178

Thành phố Sơn La

Bưu cục cấp 3 Chiềng Sinh

2123873285

Tiểu khu 1, Phường Chiềng Sinh, Thành Phố Sơn La

179

Thành phố Sơn La

Bưu cục cấp 3 ĐH Tây Bắc

2123751885

Tổ 2, Phường Quyết Tâm, Thành Phố Sơn La

180

Thành phố Sơn La

Bưu cục cấp 3 KHL SON LA

2123852568

Số 172, Đường Tô Hiệu, Phường Tô Hiệu, Thành Phố Sơn La

181

Thành phố Sơn La

Bưu cục văn phòng Hệ 1 Sơn La

2123500678

Số 172, Tổ 5, Phường Tô Hiệu, Thành Phố Sơn La

182

Thành phố Sơn La

Đại lý bưu điện Nà Cóong

2123852613

Tổ 7, Phường Tô Hiệu, Thành Phố Sơn La

183

Thành phố Sơn La

Điểm BĐVHX Chiềng Cọ

977340961

Bản Hùn, Xã Chiềng Cọ, Thành Phố Sơn La

184

Thành phố Sơn La

Điểm BĐVHX Chiềng Đen

1293500900

Bản Tọ Lọ, Xã Chiềng Đen, Thành Phố Sơn La

185

Thành phố Sơn La

Điểm BĐVHX Hua La

915146165

Bản Sàng, Xã Hua La, Thành Phố Sơn La

 

Nhanh.vn - Phần mềm quản lý bán hàng đa kênh

Đăng ký dùng thử miễn phí phần mềm quản lý bán hàng Nhanh.vn!

CÔNG TY CỔ PHẦN NHANH.VN

Địa chỉ: 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số Giấy CNĐKDN: 0108824877, đăng kí lần đầu ngày 17 tháng 07 năm 2019

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội - Phòng đăng kí kinh doanh

Địa chỉ văn phòng:

Tầng 3, Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội

260 Nguyễn Tiểu La, P8, Q10, Thành phố Hồ Chí Minh

Số 461 Núi Thành, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Tài khoản ngân hàng: 19133915566015

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) - Chi nhánh Chương Dương

Chủ tài khoản: Công ty cổ phần Nhanh.vn

Tải mobile app: Nhanh.vn

Nhanh.vn Android App Nhanh IOS App

Lĩnh vực kinh doanh:

- Phần mềm quản lý bán hàng

- Thiết kế website

- Cổng vận chuyển

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Quỳnh Dương

Hỗ trợ trực tuyến