Nhanh.vn - Tiết kiệm thời gian

Danh sách 154 bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Quảng Trị

01/02/2019

Danh sách 154 bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Quảng Trị, cập nhật mới nhất, có địa chỉ và số điện thoại 

Tạo đơn hàng gửi Vietnam Post ngay tại đây, sẽ có bưu tá đến tận nơi lấy hàng

>> TẠO ĐƠN NGAY <<

danh_sach_buu_cuc_vietnam_post

STT

Quận huyện

Tên bưu cục

Số điện thoại

Địa chỉ

1

Huyện Cam Lộ

Bưu cục cấp 2 Cam Lộ

233871543

Khóm 2, Thị Trấn Cam Lộ, Huyện Cam Lộ

2

Huyện Cam Lộ

Bưu cục cấp 3 Chợ Cùa

2333872201

Thôn Đốc Kỉnh, Xã Cam Chính, Huyện Cam Lộ

3

Huyện Cam Lộ

Bưu cục cấp 3 Tân Lâm

233387219

Thôn Tân Xuân 1, Xã Cam Thành, Huyện Cam Lộ

4

Huyện Cam Lộ

Điểm BĐVHX Cam An

2333524009

Thôn Trúc Khê, Xã Cam An, Huyện Cam Lộ

5

Huyện Cam Lộ

Điểm BĐVHX Cam Hiếu

2333871452

Thôn Vĩnh Đại, Xã Cam Hiếu, Huyện Cam Lộ

6

Huyện Cam Lộ

Điểm BĐVHX Cam Nghĩa

2333872248

Thôn Nghĩa Phong, Xã Cam Nghĩa, Huyện Cam Lộ

7

Huyện Cam Lộ

Điểm BĐVHX Cam Thành

2333887311

Thôn Thượng Lâm, Xã Cam Thành, Huyện Cam Lộ

8

Huyện Cam Lộ

Điểm BĐVHX Cam Thủy

2333871376

Thôn Lâm Lang 1, Xã Cam Thủy, Huyện Cam Lộ

9

Huyện Cam Lộ

Điểm BĐVHX Cam Tuyền

2333871334

Thôn Ba Thung, Xã Cam Tuyền, Huyện Cam Lộ

10

Huyện Cam Lộ

Hòm thư Công cộng Xã Cam Thanh

 

Thôn An Bình, Xã Cam Thanh, Huyện Cam Lộ

11

Huyện Đa Krông

Bưu cục cấp 2 Đakrông

2333886299

Thôn 41, Thị trấn Krông Klang, Huyện Đa KRông

12

Huyện Đa Krông

Bưu cục cấp 3 Ba Lòng

2333755456

Thôn Đá Nổi, Xã Ba Lòng, Huyện Đa KRông

13

Huyện Đa Krông

Bưu cục cấp 3 Tà Rụt

2333757199

Thôn Tà Rụt 2, Xã Tà Rụt, Huyện Đa KRông

14

Huyện Đa Krông

Điểm BĐVHX A Bung

2333757189

Thôn Cu Tai 2, Xã A Bung, Huyện Đa KRông

15

Huyện Đa Krông

Điểm BĐVHX A Ngo

2333757188

Thôn A Đăng, Xã A Ngo, Huyện Đa KRông

16

Huyện Đa Krông

Điểm BĐVHX Ba Nang

2333606069

Thôn Tà Rẹc, Xã Ba Nang, Huyện Đa KRông

17

Huyện Đa Krông

Điểm BĐVHX Đakrông

2333609375

Thôn Ka Lu, Xã Đa KRông, Huyện Đa KRông

18

Huyện Đa Krông

Điểm BĐVHX Hải Phúc

2333755551

Thôn Ta Lang, Xã Hải Phúc, Huyện Đa KRông

19

Huyện Đa Krông

Điểm BĐVHX Húc Nghì

2333606067

Thôn Húc Nghì, Xã Húc Nghì, Huyện Đa KRông

20

Huyện Đa Krông

Điểm BĐVHX Hướng Hiệp

2333886453

Thôn Ruộng, Xã Hướng Hiệp, Huyện Đa KRông

21

Huyện Đa Krông

Điểm BĐVHX Mò Ó

2333886456

Thôn Phú Thiềng, Xã Mò Ó, Huyện Đa KRông

22

Huyện Đa Krông

Điểm BĐVHX Tà Long

2333606066

Thôn Pa Hy, Xã Tà Long, Huyện Đa KRông

23

Huyện Đa Krông

Điểm BĐVHX Triệu Nguyên

2333886454

Thôn Xuân Lâm, Xã Triệu Nguyên, Huyện Đa KRông

24

Huyện Đa Krông

Hòm thư Công cộng Xã A Vao

 

Thôn A Vao, Xã A Vao, Huyện Đa KRông

25

Huyện Gio Linh

Bưu cục cấp 2 Gio Linh

2333825444

Khu Phố 8, Thị Trấn Gio Linh, Huyện Gio Linh

26

Huyện Gio Linh

Bưu cục cấp 3 Bắc Cửa Việt

2333824208

Khu phố 1, Thị trấn Cửa Việt, Huyện Gio Linh

27

Huyện Gio Linh

Bưu cục cấp 3 Chợ Kên

2333884277

Thôn Võ Xá, Xã Trung Sơn, Huyện Gio Linh

28

Huyện Gio Linh

Bưu cục cấp 3 Gio Sơn

2333883255

Thôn Nam Đông, Xã Gio Sơn, Huyện Gio Linh

29

Huyện Gio Linh

Điểm BĐVHX Gio An

2333883300

Thôn An Bình, Xã Gio An, Huyện Gio Linh

30

Huyện Gio Linh

Điểm BĐVHX Gio Bình

2333883373

Thôn Xuân Mai, Xã Gio Bình, Huyện Gio Linh

31

Huyện Gio Linh

Điểm BĐVHX Gio Châu

2333825552

Thôn Hà Thanh, Xã Gio Châu, Huyện Gio Linh

32

Huyện Gio Linh

Điểm BĐVHX Gio Hải

2333824249

Thôn 6, Xã Gio Hải, Huyện Gio Linh

33

Huyện Gio Linh

Điểm BĐVHX Gio Hòa

2333883335

Thôn Trí Hòa, Xã Gio Hoà, Huyện Gio Linh

34

Huyện Gio Linh

Điểm BĐVHX Gio Mai

2333824300

Thôn Mai Xá, Xã Gio Mai, Huyện Gio Linh

35

Huyện Gio Linh

Điểm BĐVHX Gio Mỹ

2333825122

Thôn Nhĩ Th­­ượng, Xã Gio Mỹ, Huyện Gio Linh

36

Huyện Gio Linh

Điểm BĐVHX Gio Phong

2333825551

Thôn Lễ Môn, Xã Gio Phong, Huyện Gio Linh

37

Huyện Gio Linh

Điểm BĐVHX Gio Quang

2333825005

Thôn Kỳ Trúc, Xã Gio Quang, Huyện Gio Linh

38

Huyện Gio Linh

Điểm BĐVHX Gio Thành

2333825067

Thôn Nhĩ Hạ, Xã Gio Thành, Huyện Gio Linh

39

Huyện Gio Linh

Điểm BĐVHX Hải Thái

2333883434

Thôn Trung An, Xã Hải Thái, Huyện Gio Linh

40

Huyện Gio Linh

Điểm BĐVHX Linh Hải

2333883333

Thôn Thượng Đồng, Xã Linh Hải, Huyện Gio Linh

41

Huyện Gio Linh

Điểm BĐVHX Linh Thượng

2333883332

Thôn Bến Mộc 2, Xã Linh Thượng, Huyện Gio Linh

42

Huyện Gio Linh

Điểm BĐVHX Trung Giang

2333884220

Thôn Thủy Bạn, Xã Trung Giang, Huyện Gio Linh

43

Huyện Gio Linh

Điểm BĐVHX Trung Hải

2333884215

Thôn Hải Chữ, Xã Trung Hải, Huyện Gio Linh

44

Huyện Gio Linh

Điểm BĐVHX Trung Sơn

2333884318

Thôn Kinh Môn, Xã Trung Sơn, Huyện Gio Linh

45

Huyện Gio Linh

Điểm BĐVHX Vĩnh Trường

2333883331

Thôn Gia Vòm, Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh

46

Huyện Hải Lăng

Bưu cục cấp 2 Hải Lăng

2333873232

Đường Hùng Vương, Thị Trấn Hải Lăng, Huyện Hải Lăng

47

Huyện Hải Lăng

Bưu cục cấp 3 Hội Yên

2333860214

Thôn Hội Yên, Xã Hải Quế, Huyện Hải Lăng

48

Huyện Hải Lăng

Bưu cục cấp 3 Mỹ Chánh

2333876262

Thôn Mỹ Chánh, Xã Hải Chánh, Huyện Hải Lăng

49

Huyện Hải Lăng

Bưu cục cấp 3 Phương Lang

2333875311

Thôn Phương Lang, Xã Hải Ba, Huyện Hải Lăng

50

Huyện Hải Lăng

Điểm BĐVHX Hải An

2333860296

Thôn Mỹ Thủy, Xã Hải An, Huyện Hải Lăng

51

Huyện Hải Lăng

Điểm BĐVHX Hải Chánh

2333876606

Thôn Câu Nhi, Xã Hải Chánh, Huyện Hải Lăng

52

Huyện Hải Lăng

Điểm BĐVHX Hải Dương

2333860337

Thôn Diên Khánh, Xã Hải Dương, Huyện Hải Lăng

53

Huyện Hải Lăng

Điểm BĐVHX Hải Hòa

2333876449

Thôn An Thơ, Xã Hải Hoà, Huyện Hải Lăng

54

Huyện Hải Lăng

Điểm BĐVHX Hải Khê

2333860353

Thôn Trung An, Xã Hải Khê, Huyện Hải Lăng

55

Huyện Hải Lăng

Điểm BĐVHX Hải Lâm

2333873585

Thôn Xuân Lâm, Xã Hải Lâm, Huyện Hải Lăng

56

Huyện Hải Lăng

Điểm BĐVHX Hải Phú

2333873064

Thôn Long Hưng, Xã Hải Phú, Huyện Hải Lăng

57

Huyện Hải Lăng

Điểm BĐVHX Hải Quy

2333862686

Thôn Quy Thiện, Xã Hải Quy, Huyện Hải Lăng

58

Huyện Hải Lăng

Điểm BĐVHX Hải Sơn

2333876474

Thôn Lương Điền, Xã Hải Sơn, Huyện Hải Lăng

59

Huyện Hải Lăng

Điểm BĐVHX Hải Tân

2333876448

Thôn Câu Nhi, Xã Hải Tân, Huyện Hải Lăng

60

Huyện Hải Lăng

Điểm BĐVHX Hải Thành

2333873587

Thôn Trung Đơn, Xã Hải Thành, Huyện Hải Lăng

61

Huyện Hải Lăng

Điểm BĐVHX Hải Thiện

2333873586

Thôn 2, Xã Hải Thiện, Huyện Hải Lăng

62

Huyện Hải Lăng

Điểm BĐVHX Hải thọ

2333673755

Thôn Diên Sanh, Xã Hải Thọ, Huyện Hải Lăng

63

Huyện Hải Lăng

Điểm BĐVHX Hải Thượng

2333873097

Thôn An Thái, Xã Hải Thượng, Huyện Hải Lăng

64

Huyện Hải Lăng

Điểm BĐVHX Hải Trường

2333876400

Thôn Trung Trường, Xã Hải Trường, Huyện Hải Lăng

65

Huyện Hải Lăng

Điểm BĐVHX Hải Vĩn

2333875270

Thôn Thị Ông, Xã Hải Vĩnh, Huyện Hải Lăng

66

Huyện Hải Lăng

Điểm BĐVHX Hải Xuân

2333875280

Thôn Trà Lộc, Xã Hải Xuân, Huyện Hải Lăng

67

Huyện Hướng Hóa

Bưu cục cấp 2 Hướng Hóa

2333880101

Khóm 3a, Thị Trấn Khe Sanh, Huyện Hướng Hoá

68

Huyện Hướng Hóa

Bưu cục cấp 3 Lao Bảo

2333877088

Khóm Tây Chính, Thị Trấn Lao Bảo, Huyện Hướng Hoá

69

Huyện Hướng Hóa

Bưu cục cấp 3 Rào Quán

2333877555

Thôn Của, Xã Hướng Tân, Huyện Hướng Hoá

70

Huyện Hướng Hóa

Bưu cục cấp 3 Tân Thành

2333877555

Thôn Bích La Đông, Xã Tân Thành, Huyện Hướng Hoá

71

Huyện Hướng Hóa

Điểm BĐVHX A Dơi

2333505105

Thôn A Dơi Cô, Xã A Dơi, Huyện Hướng Hoá

72

Huyện Hướng Hóa

Điểm BĐVHX A Túc

2333880230

Thôn Tăng Cô, Xã A Túc, Huyện Hướng Hoá Thôn Tăng Cô, Xã A Túc, Huyện Hướng Hoá Thôn Tăng Cô, Xã A Túc, Huyện Hướng Hoá Thôn Tăng Cô, Xã A Túc, Huyện Hướng Hoá Thôn Tăng Cô, Xã A Túc, Huyện Hướng Hoá Thôn Tăng Cô, Xã A Túc, Huyện Hướng Hoá

73

Huyện Hướng Hóa

Điểm BĐVHX A Xing

2333505104

Thôn A Máy, Xã A Xing, Huyện Hướng Hoá

74

Huyện Hướng Hóa

Điểm BĐVHX Ba Tầng

2333505107

Thôn Loa, Xã Ba Tầng, Huyện Hướng Hoá

75

Huyện Hướng Hóa

Điểm BĐVHX Hướng Lập

1675405116

Thôn A Xóc, Xã Hướng Lập, Huyện Hướng Hoá

76

Huyện Hướng Hóa

Điểm BĐVHX Hướng Lộc

1674876066

Bản Pa Xía, Xã Hướng Lộc, Huyện Hướng Hoá

77

Huyện Hướng Hóa

Điểm BĐVHX Hướng Phùng

2333798003

Thôn Xa Ri, Xã Hướng Phùng, Huyện Hướng Hoá

78

Huyện Hướng Hóa

Điểm BĐVHX Hướng Sơn

1675744673

Thôn Nguồn Rào, Xã Hướng Sơn, Huyện Hướng Hoá

79

Huyện Hướng Hóa

Điểm BĐVHX Hướng Tân

2333880778

Thôn Trằm, Xã Hướng Tân, Huyện Hướng Hoá

80

Huyện Hướng Hóa

Điểm BĐVHX Hướng Việt

1694806908

Thôn Chai, Xã Hướng Việt, Huyện Hướng Hoá

81

Huyện Hướng Hóa

Điểm BĐVHX Tân Hợp

2333880105

Thôn Lương Lễ, Xã Tân Hợp, Huyện Hướng Hoá

82

Huyện Hướng Hóa

Điểm BĐVHX Tân Lập

2333880726

Thôn Tân Tài, Xã Tân Lập, Huyện Hướng Hoá

83

Huyện Hướng Hóa

Điểm BĐVHX Tân Liên

2333880985

Thôn Tân Tiến, Xã Tân Liên, Huyện Hướng Hoá

84

Huyện Hướng Hóa

Điểm BĐVHX Tân Long

2333877899

Thôn Long Hợp, Xã Tân Long, Huyện Hướng Hoá

85

Huyện Hướng Hóa

Điểm BĐVHX Tân Thành

2333877898

Thôn Cổ Thành, Xã Tân Thành, Huyện Hướng Hoá

86

Huyện Hướng Hóa

Điểm BĐVHX Thanh

2333505103

Thôn A Ho, Xã Thanh, Huyện Hướng Hoá

87

Huyện Hướng Hóa

Điểm BĐVHX Thuận

2333505102

Bản 5, Xã Thuận, Huyện Hướng Hoá

88

Huyện Hướng Hóa

Điểm BĐVHX Xã Húc

2333505101

Thôn Tà Ry I, Xã Húc , Huyện Hướng Hoá

89

Huyện Hướng Hóa

Điểm BĐVHX Xy

2333505106

Thôn Troan Ô, Xã Xy, Huyện Hướng Hoá

90

Huyện Hướng Hóa

Hòm thư Công cộng Xã Hướng Linh

 

Thôn Hoong Cóc, Xã Hướng Linh, Huyện Hướng Hoá

91

Huyện Triệu Phong

Bưu cục cấp 2 Triệu Phong

2333828316

Tiểu Khu 3, Thị Trấn Ái Tử, Huyện Triệu Phong

92

Huyện Triệu Phong

Bưu cục cấp 3 Bồ Bản

2333868515

Thôn Vĩnh Lại, Xã Triệu Phước, Huyện Triệu Phong

93

Huyện Triệu Phong

Bưu cục cấp 3 Chợ Cạn

2333829234

Thôn An Phú, Xã Triệu Sơn, Huyện Triệu Phong

94

Huyện Triệu Phong

Bưu cục cấp 3 Chợ Thuận

2333868252

Thôn Đại Hào, Xã Triệu Đại, Huyện Triệu Phong

95

Huyện Triệu Phong

Bưu cục cấp 3 Nam Cửa Việt

2333869216

Thôn Phú Hội, Xã Triệu An, Huyện Triệu Phong

96

Huyện Triệu Phong

Bưu cục cấp 3 Triệu Độ

2333867245

Thôn An Giạ, Xã Triệu Độ, Huyện Triệu Phong

97

Huyện Triệu Phong

Điểm BĐVHX Triệu Ái

2333828060

Thôn Ái Tử, Xã Triệu Ái, Huyện Triệu Phong

98

Huyện Triệu Phong

Điểm BĐVHX Triệu Đại

2333868422

Thôn Đại Hòa, Xã Triệu Đại, Huyện Triệu Phong

99

Huyện Triệu Phong

Điểm BĐVHX Triệu Đông

2333828149

Điểm BĐVHX Triệu Đông

100

Huyện Triệu Phong

Điểm BĐVHX Triệu Giang

2333828065

Thôn Trà Liên Tây, Xã Triệu Giang, Huyện Triệu Phong

101

Huyện Triệu Phong

Điểm BĐVHX Triệu Hòa

2333868388

Điểm BĐVHX Triệu Hòa

102

Huyện Triệu Phong

Điểm BĐVHX Triệu Lăng

2333829380

Thôn 4, Xã Triệu Lăng, Huyện Triệu Phong

103

Huyện Triệu Phong

Điểm BĐVHX Triệu Long

2333828144

Thôn Đâu Kênh, Xã Triệu Long, Huyện Triệu Phong

104

Huyện Triệu Phong

Điểm BĐVHX Triệu Phước

2333868332

Thôn Lưởng Kim, Xã Triệu Phước, Huyện Triệu Phong

105

Huyện Triệu Phong

Điểm BĐVHX Triệu Tài

2333829267

Thôn Thâm Triều, Xã Triệu Tài, Huyện Triệu Phong

106

Huyện Triệu Phong

Điểm BĐVHX Triệu Thuận

2333867313

Thôn Dương Lệ Đông, Xã Triệu Thuận, Huyện Triệu Phong

107

Huyện Triệu Phong

Điểm BĐVHX Triệu Trạch

2333868246

Thôn Linh An, Xã Triệu Trạch, Huyện Triệu Phong

108

Huyện Triệu Phong

Điểm BĐVHX Triệu Trung

2333829251

Thôn Ngô Xá Đông, Xã Triệu Trung, Huyện Triệu Phong

109

Huyện Triệu Phong

Điểm BĐVHX Triệu Vân

2333869299

Thôn 8, Xã Triệu Vân, Huyện Triệu Phong

110

Huyện Triệu Phong

Hòm thư Công cộng Xã Triệu Thành

 

Thôn Cổ Thành, Xã Triệu Thành, Huyện Triệu Phong

111

Huyện Triệu Phong

Hòm thư Công cộng Xã Triệu Thượng

 

Thôn Nhan Biều 2, Xã Triệu Thượng, Huyện Triệu Phong

112

Huyện Vĩnh Linh

Bưu cục cấp 2 Vĩnh Linh

2333621696

Đường Lê Duẩn, Thị Trấn Hồ Xá, Huyện Vĩnh Linh

113

Huyện Vĩnh Linh

Bưu cục cấp 3 Bến Quan

2333822204

Khóm 11, Thị Trấn Bến Quan, Huyện Vĩnh Linvh

114

Huyện Vĩnh Linh

Bưu cục cấp 3 Chợ Do

2333823769

Thôn An Du Đông 2, Xã Vĩnh Tân, Huyện Vĩnh Linh

115

Huyện Vĩnh Linh

Bưu cục cấp 3 Rú Lịnh

2333820333

Thôn Nông Trường, Xã Vĩnh Hiền, Huyện Vĩnh Linh

116

Huyện Vĩnh Linh

Điểm BĐVHX Thị trấn Cửa Tùng

2333823511

Khu phố An Hòa II, Thị Trấn Cửa Tùng, Huyện Vĩnh Linh

117

Huyện Vĩnh Linh

Điểm BĐVHX Vĩnh Chấp

2333620130

Thôn Bình An, Xã Vĩnh Chấp, Huyện Vĩnh Linh

118

Huyện Vĩnh Linh

Điểm BĐVHX Vĩnh Giang

2333823281

Thôn Tân Mỹ, Xã Vĩnh Giang, Huyện Vĩnh Linh

119

Huyện Vĩnh Linh

Điểm BĐVHX Vĩnh Hà

901964656

Thôn Rào Trường, Xã Vĩnh Hà, Huyện Vĩnh Linh

120

Huyện Vĩnh Linh

Điểm BĐVHX Vĩnh Hiền

2333823272

Thôn Tân Bình, Xã Vĩnh Hiền, Huyện Vĩnh Linh

121

Huyện Vĩnh Linh

Điểm BĐVHX Vĩnh Hòa

2333820129

Thôn Hòa Bình, Xã Vĩnh Hoà, Huyện Vĩnh Linh

122

Huyện Vĩnh Linh

Điểm BĐVHX Vĩnh Khê

2333702060

Thôn Đá Moọc, Xã Vĩnh Khê, Huyện Vĩnh Linh

123

Huyện Vĩnh Linh

Điểm BĐVHX Vĩnh Kim

2333820827

Thôn Hương Bắc, Xã Vĩnh Kim, Huyện Vĩnh Linh

124

Huyện Vĩnh Linh

Điểm BĐVHX Vĩnh Lâm

2333888201

Thôn Tiên Mỹ, Xã Vĩnh Lâm, Huyện Vĩnh Linh

125

Huyện Vĩnh Linh

Điểm BĐVHX Vĩnh Long

2333820176

Thôn Sa Bắc, Xã Vĩnh Long, Huyện Vĩnh Linh

126

Huyện Vĩnh Linh

Điểm BĐVHX Vĩnh Nam

2333620131

Thôn Nam Cường, Xã Vĩnh Nam, Huyện Vĩnh Linh

127

Huyện Vĩnh Linh

Điểm BĐVHX Vĩnh Sơn

2333888332

Thôn Huỳnh Thượng, Xã Vĩnh Sơn, Huyện Vĩnh Linh

128

Huyện Vĩnh Linh

Điểm BĐVHX Vĩnh Thạch

2333823512

Thôn An Đông, Xã Vĩnh Thạch, Huyện Vĩnh Linh

129

Huyện Vĩnh Linh

Điểm BĐVHX Vĩnh Thái

2333621290

Thôn Thử Luật, Xã Vĩnh Thái, Huyện Vĩnh Linh

130

Huyện Vĩnh Linh

Điểm BĐVHX Vĩnh Thành

2333823510

Thôn Tây, Xã Vĩnh Thành, Huyện Vĩnh Linh

131

Huyện Vĩnh Linh

Điểm BĐVHX Vĩnh Thủy

2333888229

Thôn Thủy Ba Đông, Xã Vĩnh Thủy, Huyện Vĩnh Linh

132

Huyện Vĩnh Linh

Điểm BĐVHX Vĩnh Trung

2333820128

Thôn Thủy Trung, Xã Vĩnh Trung, Huyện Vĩnh Linh

133

Huyện Vĩnh Linh

Điểm BĐVHX Vĩnh Tú

2333820165

Thôn Hà Kè, Xã Vĩnh Tú, Huyện Vĩnh Linh

134

Huyện Vĩnh Linh

Hòm thư Công cộng Xã Vĩnh Ô

 

Bản 2, Xã Vĩnh Ô, Huyện Vĩnh Linh

135

Thành phố Đông Hà

Bưu cục cấp 1 GD Cấp 1 Quảng Trị

2333853406

Số 22, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 1, Thành phố Đông Hà

136

Thành phố Đông Hà

Bưu cục cấp 3 Hàm Nghi

2333561156

Khu phố 5, Phường 5, Thành phố Đông Hà

137

Thành phố Đông Hà

Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Quảng Trị

2333855322

Số 22, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 1, Thành phố Đông Hà

138

Thành phố Đông Hà

Bưu cục cấp 3 Hùng Vương

2333563241

Số 156, Đường Hùng Vương, Phường 5, Thành phố Đông Hà

139

Thành phố Đông Hà

Bưu cục cấp 3 KHL Đông Hà

23330850999

Số 22, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 1, Thành phố Đông Hà

140

Thành phố Đông Hà

Bưu cục cấp 3 Lê Lợi

2333855322

Số 36, Đường Lê Lợi, Phường 5, Thành phố Đông Hà

141

Thành phố Đông Hà

Bưu cục cấp 3 Lương An

2333855909

Số 291, Đường Lê Duẩn, Phường Đông Lễ, Thành phố Đông Hà

142

Thành phố Đông Hà

Bưu cục cấp 3 Sòng

943406333

Khu phố 2, Phường Đông Thanh, Thành phố Đông Hà

143

Thành phố Đông Hà

Điểm BĐVHX Đông Giang

2333856608

Khu phố 1, Phường Đông Giang, Thành phố Đông Hà

144

Thành phố Đông Hà

Điểm BĐVHX Đông Lễ

2333550101

Khu phố 5, Phường Đông Lễ, Thành phố Đông Hà

145

Thành phố Đông Hà

Điểm BĐVHX Đông Lương

2333565924

Khu phố Vĩnh Phước, Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà

146

Thành phố Đông Hà

Điểm BĐVHX Đông Thanh

2333525921

Khu phố 6, Phường Đông Thanh, Thành phố Đông Hà

147

Thành phố Đông Hà

Điểm BĐVHX Phường 2

2333855919

Khu phố 2, Phường 2, Thành phố Đông Hà

148

Thành phố Đông Hà

Điểm BĐVHX Phường 3

2333857748

Khu phố 6, Phường 3, Thành phố Đông Hà

149

Thành phố Đông Hà

Điểm BĐVHX Phường 4

2333585916

Khu phố 3, Phường 4, Thành phố Đông Hà

150

Thị xã Quảng Trị

Bưu cục cấp 2 Thị Xã Quảng Trị

2333861360

Số 244, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thị xã Quảng Trị

151

Thị xã Quảng Trị

Bưu cục cấp 3 Thạch Hãn

2333861356

Số 32, Đường Lê Duẩn, Phường 1, Thị xã Quảng Trị

152

Thị xã Quảng Trị

Điểm BĐVHX Hải Lệ

2333862685

Thôn Như Lệ, Xã Hải Lệ, Thị xã Quảng Trị v

153

Thị xã Quảng Trị

Điểm BĐVHX Phường 3

2333862687

Đường Nguyễn Trãi, Phường 3, Thị xã Quảng Trị

154

Thị xã Quảng Trị

Hòm thư Công cộng Phường An Đôn

 

Phố Khu phố 2, Phường An Đôn, Thị xã Quảng Trị

 

Nhanh.vn - Phần mềm quản lý bán hàng đa kênh

Đăng ký dùng thử miễn phí phần mềm quản lý bán hàng Nhanh.vn!

Địa chỉ:

Hà Nội [Xem bản đồ]

Tầng 3, Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội

Hồ Chí Minh [Xem bản đồ]

Tầng 4, Số 70 Lữ Gia Plaza, Phường 15, Quận 11, Hồ Chí Minh

Đà Nẵng [Xem bản đồ]

Số 461 đường Núi Thành, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Tổng đài hỗ trợ

19002812 (Hỗ trợ chung)

032.992.9355 (Hỗ trợ kỹ thuật)

091.442.9900 (Hỗ trợ vận chuyển)

098.983.4491 (Tiếp nhận thông tin)

contact@nhanh.vn

Công ty cổ phần VNP Group

Địa chỉ: Số 102 Thái Thịnh, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Số Giấy CNĐKDN: 0102015284, cấp ngày 21/06/2012

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội

Lĩnh vực kinh doanh: Phần mềm quản lý bán hàng và thiết kế website, và cổng vận chuyển

Địa chỉ tên miền: Nhanh.vn

Tên người chịu trách nhiệm: Nguyễn Quỳnh Dương


Tài khoản ngân hàng số: 0011001813907

Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Sở giao dịch

Chủ tài khoản: Công ty cổ phần VNP Group

Tài liệu cho developer

API Documentation

Kết nối với Nhanh.vn

Tải mobile app: Nhanh.vn

Nhanh.vn Android App Nhanh IOS App
Hỗ trợ trực tuyến