Danh sách 141 bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Tuyên Quang

2019-02-14

Danh sách 141 bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Tuyên Quang, cập nhật mới nhất, có địa chỉ và số điện thoại 

Tạo đơn hàng gửi Vietnam Post ngay tại đây, sẽ có bưu tá đến tận nơi lấy hàng

tạo đơn hàng

danh_sach_buu_cuc_vietnam_post

STT

Quận huyện

Tên bưu cục

Số điện thoại

Địa chỉ

1

Huyện Chiêm Hóa

Bưu cục cấp 2 Chiêm Hóa

2073851656

Tổ nhân dân Vĩnh Lim, Thị Trấn Vĩnh Lộc, Huyện Chiêm Hoá

2

Huyện Chiêm Hóa

Bưu cục cấp 3 Đầm Hồng

207853102

Thôn Đầm Hồng 5, Xã Ngọc Hội, Huyện Chiêm Hoá

3

Huyện Chiêm Hóa

Điểm BĐVHX Bình Nhân

1657965065

Thôn Bình Tiến, Xã Bình Nhân, Huyện Chiêm Hoá

4

Huyện Chiêm Hóa

Điểm BĐVHX Bình Phú

1685519302

Thôn Bản Khản, Xã Bình Phú, Huyện Chiêm Hoá

5

Huyện Chiêm Hóa

Điểm BĐVHX Hà Lang

942180523

Thôn Nà Khán, Xã Hà Lang, Huyện Chiêm Hoá

6

Huyện Chiêm Hóa

Điểm BĐVHX Hòa An

1688137292

Thôn Chắng Hạ, Xã Hoà An, Huyện Chiêm Hoá

7

Huyện Chiêm Hóa

Điểm BĐVHX Hoà Phú

983712214

Thôn Gia Ké, Xã Hòa Phú, Huyện Chiêm Hoá

8

Huyện Chiêm Hóa

Điểm BĐVHX Hùng Mỹ

916551656

Thôn Thắm, Xã Hùng Mỹ, Huyện Chiêm Hoá

9

Huyện Chiêm Hóa

Điểm BĐVHX Kiên Đài

1676343884

Thôn Khun Cúc, Xã Kiên Đài, Huyện Chiêm Hoá

10

Huyện Chiêm Hóa

Điểm BĐVHX Kim Bình

987157428

Thôn Đồng Ẻn, Xã Kim Bình, Huyện Chiêm Hoá

11

Huyện Chiêm Hóa

Điểm BĐVHX Linh Phú

1675272771

Thôn Khuổi Đấng, Xã Linh Phú, Huyện Chiêm Hoá

12

Huyện Chiêm Hóa

Điểm BĐVHX Minh Quang

986909375

Thôn Noong Phường, Xã Minh Quang, Huyện Chiêm Hoá

13

Huyện Chiêm Hóa

Điểm BĐVHX Ngọc Hội

987900231

Thôn Nà Tè, Xã Ngọc Hội, Huyện Chiêm Hoá

14

Huyện Chiêm Hóa

Điểm BĐVHX Nhân Lý

987669282

Thôn Ba II, Xã Nhân Lý, Huyện Chiêm Hoá

15

Huyện Chiêm Hóa

Điểm BĐVHX Phú Bình

1629026619

Thôn Tặng Khiếc, Xã Phú Bình, Huyện Chiêm Hoá

16

Huyện Chiêm Hóa

Điểm BĐVHX Phúc Sơn

964067122

Thôn Phia Lài, Xã Phúc Sơn, Huyện Chiêm Hoá

17

Huyện Chiêm Hóa

Điểm BĐVHX Phúc Thịnh

913978763

Thôn Trung Tâm, Xã Phúc Thịnh, Huyện Chiêm Hoá

18

Huyện Chiêm Hóa

Điểm BĐVHX Tân An

913504806

Thôn An Thịnh, Xã Tân An, Huyện Chiêm Hoá

19

Huyện Chiêm Hóa

Điểm BĐVHX Tân Mỹ

1627231916

Thôn Thôm Bưa, Xã Tân Mỹ, Huyện Chiêm Hoá

20

Huyện Chiêm Hóa

Điểm BĐVHX Tân Thịnh

1667409985

Thôn Làng Bục, Xã Tân Thịnh , Huyện Chiêm Hoá

21

Huyện Chiêm Hóa

Điểm BĐVHX Tri Phú

945303529

Thôn Nà Coóc, Xã Tri Phú, Huyện Chiêm Hoá

22

Huyện Chiêm Hóa

Điểm BĐVHX Trung Hà

948097694

Thôn Nà Lừa, Xã Trung Hà, Huyện Chiêm Hoá

23

Huyện Chiêm Hóa

Điểm BĐVHX Trung Hòa

1629058278

Thôn Đoàn Kết, Xã Trung Hoà, Huyện Chiêm Hoá

24

Huyện Chiêm Hóa

Điểm BĐVHX Vinh Quang

1633710773

Thôn Trinh, Xã Vinh Quang, Huyện Chiêm Hoá

25

Huyện Chiêm Hóa

Điểm BĐVHX Xuân Quang

913984147

Thôn Làng Ái, Xã Xuân Quang, Huyện Chiêm Hoá

26

Huyện Chiêm Hóa

Điểm BĐVHX Yên Lập

1626284029

Thôn Bắc Cá, Xã Yên Lập, Huyện Chiêm Hoá

27

Huyện Chiêm Hóa

Điểm BĐVHX Yên Nguyên

912897837

Thôn Nhân Thọ, Xã Yên Nguyên, Huyện Chiêm Hoá

28

Huyện Chiêm Hóa

Kiốt bưu điện Chợ Chiêm Hóa

 

Tổ nhân dân Vĩnh Lim, Thị Trấn Vĩnh Lộc, Huyện Chiêm Hoá

29

Huyện Hàm Yên

Bưu cục cấp 2 Hàm Yên

2703843470

Tổ nhân dân Tân Thịnh, Thị Trấn Tân Yên, Huyện Hàm Yên

30

Huyện Hàm Yên

Bưu cục cấp 3 Ki Lô Mét 31

2073845102

Thôn 31, Xã Thái Sơn, Huyện Hàm Yên

31

Huyện Hàm Yên

Điểm BĐVHX Bạch Xa

1684869987

Thôn Phù Hương, Xã Bạch Xa, Huyện Hàm Yên

32

Huyện Hàm Yên

Điểm BĐVHX Bằng Cốc

918910667

Thôn 4 Mai Hồng, Xã Bằng Cốc, Huyện Hàm Yên

33

Huyện Hàm Yên

Điểm BĐVHX Bình Xa

913596988

Thôn Thọ Bình 1, Xã Bình Xa, Huyện Hàm Yên

34

Huyện Hàm Yên

Điểm BĐVHX Đức Ninh

1668902761

Thôn Tân Lập, Xã Đức Ninh, Huyện Hàm Yên

35

Huyện Hàm Yên

Điểm BĐVHX Hùng Đức

988352909

Thôn Tân Hùng, Xã Hùng Đức, Huyện Hàm Yên

36

Huyện Hàm Yên

Điểm BĐVHX Minh Dân

983966974

Thôn Trung Tâm, Xã Minh Dân, Huyện Hàm Yên

37

Huyện Hàm Yên

Điểm BĐVHX Minh Hương

1639290728

Thôn 6 Minh Quang, Xã Minh Hương, Huyện Hàm Yên

38

Huyện Hàm Yên

Điểm BĐVHX Minh Khương

1664949444

Thôn Minh Thái, Xã Minh Khương, Huyện Hàm Yên

39

Huyện Hàm Yên

Điểm BĐVHX Nhân Mục

1254038513

Thôn Đồng Móong, Xã Nhân Mục, Huyện Hàm Yên

40

Huyện Hàm Yên

Điểm BĐVHX Phù Lưu

978119786

Thôn Thọ, Xã Phù Lưu, Huyện Hàm Yên

41

Huyện Hàm Yên

Điểm BĐVHX Tân Thành

966137555

Thôn 2 Tân Yên, Xã Tân Thành, Huyện Hàm Yên

42

Huyện Hàm Yên

Điểm BĐVHX Thái Hòa

978346637

Thôn Làng Mãn 1, Xã Thái Hoà, Huyện Hàm Yên

43

Huyện Hàm Yên

Điểm BĐVHX Thành Long

967270088

Thôn Loa, Xã Thành Long, Huyện Hàm Yên

44

Huyện Hàm Yên

Điểm BĐVHX Yên Lâm

1679583742

Thôn Ngòi Sen, Xã Yên Lâm, Huyện Hàm Yên

45

Huyện Hàm Yên

Điểm BĐVHX Yên Phú

979051543

Thôn 6 Thống Nhất, Xã Yên Phú, Huyện Hàm Yên

46

Huyện Hàm Yên

Điểm BĐVHX Yên Thuận

1682479706

Thôn Vá, Xã Yên Thuận, Huyện Hàm Yên

47

Huyện Lâm Bình

Bưu cục cấp 3 Lăng Can

2073561299

Thôn Nà Khà, Xã Lăng Can, Huyện Lâm Bình

48

Huyện Lâm Bình

Bưu cục cấp 3 Thượng Lâm

2073506900

Thôn Nà Liềm, Xã Thượng Lâm, Huyện Lâm Bình

49

Huyện Lâm Bình

Điểm BĐVHX Bình An

979835696

Thôn Tông Pu, Xã Bình An, Huyện Lâm Bình

50

Huyện Lâm Bình

Điểm BĐVHX Hồng Quang

947492409

Thôn Nà Nghè, Xã Hồng Quang, Huyện Lâm Bình

51

Huyện Lâm Bình

Điểm BĐVHX Khuôn Hà

1645013018

Thôn Nà Thom, Xã Khuôn Hà, Huyện Lâm Bình

52

Huyện Lâm Bình

Điểm BĐVHX Thổ Bình

1629818880

Thôn Nà Cọn, Xã Thổ Bình, Huyện Lâm Bình

53

Huyện Lâm Bình

Điểm BĐVHX Xuân Lập

1659169607

Thôn Lũng Giềng, Xã Xuân Lập, Huyện Lâm Bình

54

Huyện Na Hang

Bưu cục cấp 2 Na Hang

2073865075

Tổ nhân dân 3, Thị Trấn Na Hang, Huyện Na Hang

55

Huyện Na Hang

Bưu cục cấp 3 Yên Hoa

2073560988

Thôn Nà Khuyến, Xã Yên Hoa, Huyện Na Hang

56

Huyện Na Hang

Điểm BĐVHX Côn Lôn

945984652

Thôn 3, Xã Côn Lôn, Huyện Na Hang

57

Huyện Na Hang

Điểm BĐVHX Hồng Thái

967983687

Thôn Khau Tràng, Xã Hồng Thái, Huyện Na Hang

58

Huyện Na Hang

Điểm BĐVHX Khau Tinh

1652785682

Thôn Khâu Tinh, Xã Khau Tinh, Huyện Na Hang

59

Huyện Na Hang

Điểm BĐVHX Năng Khả

1234458728

Thôn Nà Reo, Xã Năng Khả, Huyện Na Hang

60

Huyện Na Hang

Điểm BĐVHX Sinh Long

1643707207

Thôn Lũng Khiêng, Xã Sinh Long, Huyện Na Hang

61

Huyện Na Hang

Điểm BĐVHX Thượng Giáp

988469145

Thôn Nà Thài, Xã Thượng Giáp, Huyện Na Hang

62

Huyện Na Hang

Điểm BĐVHX Thượng Nông

1278430555

Thôn Đông Đa 1, Xã Thượng Nông, Huyện Na Hang

63

Huyện Sơn Dương

Bưu cục cấp 2 Sơn Dương

2073835251

Tổ nhân dân Tân Thịnh, Thị Trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương

64

Huyện Sơn Dương

Bưu cục cấp 3 Chợ chiều

 

Tổ nhân dân Tân Thịnh, Thị Trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương

65

Huyện Sơn Dương

Bưu cục cấp 3 Chợ Xoan

2073735101

Thôn Đồng Ván, Xã Thượng Ấm, Huyện Sơn Dương

66

Huyện Sơn Dương

Bưu cục cấp 3 Kim Xuyên

2073832101

Thôn Kim Xuyên, Xã Hồng Lạc, Huyện Sơn Dương

67

Huyện Sơn Dương

Bưu cục cấp 3 Sơn Nam

2073833101

Thôn Quyết Thắng, Xã Sơn Nam, Huyện Sơn Dương

68

Huyện Sơn Dương

Bưu cục cấp 3 Tân Trào

2073830524

Thôn Cả, Xã Tân Trào, Huyện Sơn Dương

69

Huyện Sơn Dương

Điểm BĐVHX Bình Yên

1677971882

Thôn Cao Tuyên, Xã Bình Yên, Huyện Sơn Dương

70

Huyện Sơn Dương

Điểm BĐVHX Cấp Tiến

949786885

Thôn Phú Lương, Xã Cấp Tiến, Huyện Sơn Dương

71

Huyện Sơn Dương

Điểm BĐVHX Chi Thiết

983901499

Thôn Chi Thiết, Xã Chi Thiết, Huyện Sơn Dương

72

Huyện Sơn Dương

Điểm BĐVHX Đại Phú

916400709

Thôn Hoa Lũng, Xã Đại Phú, Huyện Sơn Dương

73

Huyện Sơn Dương

Điểm BĐVHX Đông Lợi

988834059

Thôn An Lịch, Xã Đông Lợi, Huyện Sơn Dương

74

Huyện Sơn Dương

Điểm BĐVHX Đồng Quý

987652780

Thôn Đồng Cảy, Xã Đồng Quý, Huyện Sơn Dương

75

Huyện Sơn Dương

Điểm BĐVHX Đông Thọ

1255737888

Thôn Đá Trơn, Xã Đông Thọ, Huyện Sơn Dương

76

Huyện Sơn Dương

Điểm BĐVHX Hào Phú

979483923

Thôn Thắng Lợi, Xã Hào Phú, Huyện Sơn Dương

77

Huyện Sơn Dương

Điểm BĐVHX Hợp Hòa

1296060333

Thôn Núi Độc, Xã Hợp Hoà, Huyện Sơn Dương

78

Huyện Sơn Dương

Điểm BĐVHX Hợp Thành

1658115385

Thôn Đồng Khuôn, Xã Hợp Thành, Huyện Sơn Dương

79

Huyện Sơn Dương

Điểm BĐVHX Kháng Nhật

945533445

Thôn Trung Tâm, Xã Kháng Nhật, Huyện Sơn Dương

80

Huyện Sơn Dương

Điểm BĐVHX Lâm Xuyên

914073141

Thôn Phú Thọ 1, Xã Lâm Xuyên, Huyện Sơn Dương

81

Huyện Sơn Dương

Điểm BĐVHX Lương Thiện

962946235

Thôn Đồng Chanh, Xã Lương Thiện, Huyện Sơn Dương

82

Huyện Sơn Dương

Điểm BĐVHX Minh Thanh

1679664033

Thôn Dõn, Xã Minh Thanh, Huyện Sơn Dương

83

Huyện Sơn Dương

Điểm BĐVHX Ninh Lai

1699390027

Thôn Ninh Thuận, Xã Ninh Lai, Huyện Sơn Dương

84

Huyện Sơn Dương

Điểm BĐVHX Phú Lương

1699229447

Thôn Gia Cát, Xã Phú Lương, Huyện Sơn Dương

85

Huyện Sơn Dương

Điểm BĐVHX Phúc Ứng

915539378

Thôn Liên Thành, Xã Phúc Ứng, Huyện Sơn Dương

86

Huyện Sơn Dương

Điểm BĐVHX Quyết Thắng

915692698

Thôn Sài Lĩnh, Xã Quyết Thắng, Huyện Sơn Dương

87

Huyện Sơn Dương

Điểm BĐVHX Sầm Dương

972569286

Thôn Lương Thiện, Xã Sầm Dương, Huyện Sơn Dương

88

Huyện Sơn Dương

Điểm BĐVHX Tam Đa

982513993

Thôn Phú Xuân, Xã Tam Đa, Huyện Sơn Dương

89

Huyện Sơn Dương

Điểm BĐVHX Thanh Phát

16322068208

Thôn Lục Liêu, Xã Thanh Phát, Huyện Sơn Dương

90

Huyện Sơn Dương

Điểm BĐVHX Thiện Kế

917041862

Thôn Vạt Tranh, Xã Thiện Kế, Huyện Sơn Dương

91

Huyện Sơn Dương

Điểm BĐVHX Trung Yên

1296394888

Thôn Quan Hạ, Xã Trung Yên, Huyện Sơn Dương

92

Huyện Sơn Dương

Điểm BĐVHX Tú Thịnh

982604628

Thôn Cầu Quất, Xã Tú Thịnh, Huyện Sơn Dương

93

Huyện Sơn Dương

Điểm BĐVHX Tuân Lộ

914246200

Thôn Bẫu, Xã Tuân Lộ, Huyện Sơn Dương

94

Huyện Sơn Dương

Điểm BĐVHX Văn Phú

916841974

Thôn Đồng Mụng, Xã Văn Phú, Huyện Sơn Dương

95

Huyện Sơn Dương

Điểm BĐVHX Vân Sơn

975878215

Thôn Đồn Hang, Xã Vân Sơn, Huyện Sơn Dương

96

Huyện Sơn Dương

Điểm BĐVHX Vĩnh Lợi

942917250

Thôn Gò Hu, Xã Vĩnh Lợi, Huyện Sơn Dương

97

Huyện Yên Sơn

Bưu cục cấp 3 Mỹ Lâm

2073875104

Thôn Lập Thành, Xã Mỹ Bằng, Huyện Yên Sơn

98

Huyện Yên Sơn

Bưu cục cấp 3 Trung Môn

2073810863

Thôn 17, Xã Trung Môn, Huyện Yên Sơn

99

Huyện Yên Sơn

Bưu cục cấp 3 Xuân Vân

2073605900

Thôn Chợ, Xã Xuân Vân, Huyện Yên Sơn

100

Huyện Yên Sơn

Điểm BĐVHX Chân Sơn

1657599546

Thôn Trung Sơn, Xã Chân Sơn, Huyện Yên Sơn

101

Huyện Yên Sơn

Điểm BĐVHX Chiêu Yên

1259723100

Thôn Thọ Sơn, Xã Chiêu Yên, Huyện Yên Sơn

102

Huyện Yên Sơn

Điểm BĐVHX Công Đa

1663954945

Thôn Giang, Xã Công Đa, Huyện Yên Sơn

103

Huyện Yên Sơn

Điểm BĐVHX Đạo Viện

983073993

Thôn Cây Thị, Xã Đạo Viện, Huyện Yên Sơn

104

Huyện Yên Sơn

Điểm BĐVHX Đội Bình

975883526

Thôn Hòa Bình, Xã Đội Bình, Huyện Yên Sơn

105

Huyện Yên Sơn

Điểm BĐVHX Hoàng Khai

913981048

Thôn Chằm, Xã Hoàng Khai, Huyện Yên Sơn

106

Huyện Yên Sơn

Điểm BĐVHX Hùng Lợi

978904008

Thôn Coóc, Xã Hùng Lợi, Huyện Yên Sơn

107

Huyện Yên Sơn

Điểm BĐVHX Kiến Thiết

916146723

Thôn Pắc Nghiêng, Xã Kiến Thiết, Huyện Yên Sơn

108

Huyện Yên Sơn

Điểm BĐVHX Kim Phú

913981048

Thôn Chằm, Xã Hoàng Khai, Huyện Yên Sơn

109

Huyện Yên Sơn

Điểm BĐVHX Kim Phú

914656715

Thôn 10, Xã Kim Phú, Huyện Yên Sơn

110

Huyện Yên Sơn

Điểm BĐVHX Kim Quan

979138009

Thôn Làng Nhà, Xã Kim Quan, Huyện Yên Sơn

111

Huyện Yên Sơn

Điểm BĐVHX Lang Quán

942256680

Thôn 8, Xã Lang Quán, Huyện Yên Sơn

112

Huyện Yên Sơn

Điểm BĐVHX Lực Hành

978346729

Thôn Làng Ngoài 1, Xã Lực Hành, Huyện Yên Sơn

113

Huyện Yên Sơn

Điểm BĐVHX Nhữ Hán

965763991

Thôn Nhữ Hán, Xã Nhữ Hán, Huyện Yên Sơn

114

Huyện Yên Sơn

Điểm BĐVHX Nhữ Khê

886140555

Thôn Đồng Thắng, Xã Nhữ Khê, Huyện Yên Sơn

115

Huyện Yên Sơn

Điểm BĐVHX Phú Lâm

948617957

Thôn Ngòi Xanh 2, Xã Phú Lâm, Huyện Yên Sơn

116

Huyện Yên Sơn

Điểm BĐVHX Phú Thịnh

1685668248

Thôn Tình Quang, Xã Phú Thịnh, Huyện Yên Sơn

117

Huyện Yên Sơn

Điểm BĐVHX Phúc Ninh

979701979

Thôn Thái Ninh, Xã Phúc Ninh, Huyện Yên Sơn

118

Huyện Yên Sơn

Điểm BĐVHX Quý Quân

1655243614

Thôn 4, Xã Quý Quân, Huyện Yên Sơn

119

Huyện Yên Sơn

Điểm BĐVHX Tân Long

1234347103

Thôn 5, Xã Tân Long, Huyện Yên Sơn

120

Huyện Yên Sơn

Điểm BĐVHX Tân Tiến

1656264797

Thôn 9, Xã Tân Tiến, Huyện Yên Sơn

121

Huyện Yên Sơn

Điểm BĐVHX Thái Bình

984160015

Thôn 6, Xã Thái Bình, Huyện Yên Sơn

122

Huyện Yên Sơn

Điểm BĐVHX Thắng Quân

1232053666

Thôn Chẩu 1, Xã Thắng Quân, Huyện Yên Sơn

123

Huyện Yên Sơn

Điểm BĐVHX Tiến Bộ

985880549

Thôn Cà, Xã Tiến Bộ, Huyện Yên Sơn

124

Huyện Yên Sơn

Điểm BĐVHX Trung Minh

1653609591

Bản Pình, Xã Trung Minh, Huyện Yên Sơn

125

Huyện Yên Sơn

Điểm BĐVHX Trung Sơn

972837380

Thôn Nà Ho, Xã Trung Sơn, Huyện Yên Sơn

126

Huyện Yên Sơn

Điểm BĐVHX Trung Trực

911307431

Thôn 4, Xã Trung Trực, Huyện Yên Sơn

127

Huyện Yên Sơn

Điểm BĐVHX Tứ Quận

943921368

Thôn Đồng Cầu, Xã Tứ Quận, Huyện Yên Sơn

128

Thành phố Tuyên Quang

Bưu cục cấp 1 Tuyên Quang

2073922790

Tổ 24, Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang

129

Thành phố Tuyên Quang

Bưu cục cấp 2 Yên Sơn

2073872104

Tổ 6, Phường Hưng Thành, Thành phố Tuyên Quang

130

Thành phố Tuyên Quang

Bưu cục cấp 3 Cầu Chả

2073810875

Tổ 2, Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên Quang

131

Thành phố Tuyên Quang

Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Tuyên Quang

2073822302

Tổ 24, Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang

132

Thành phố Tuyên Quang

Bưu cục cấp 3 KHL Tuyên Quang

273922369

Số 609, Đường Quang Trung, Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang

133

Thành phố Tuyên Quang

Bưu cục cấp 3 Lưỡng Vượng

2073872279

Thôn Hợp Hòa 2, Xã Lưỡng Vượng, Thành phố Tuyên Quang

134

Thành phố Tuyên Quang

Bưu cục cấp 3 Minh Xuân

2073815600

Tổ 15, Phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên Quang

135

Thành phố Tuyên Quang

Bưu cục cấp 3 Nông Tiến

2073810857

Tổ 12, Phường Nông Tiến, Thành phố Tuyên Quang

136

Thành phố Tuyên Quang

Bưu cục cấp 3 Thái Long

2073878202

Thôn 2, Xã Đội Cấn, Thành phố Tuyên Quang

137

Thành phố Tuyên Quang

Bưu cục cấp 3 Ỷ La

2073810874

Tổ 29, Phường Ỷ La, Thành phố Tuyên Quang

138

Thành phố Tuyên Quang

Bưu cục văn phòng VP BĐT Tuyên Quang

 

Số 609, Đường 17-8, Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang

139

Thành phố Tuyên Quang

Điểm BĐVHX An Khang

1292298786

Thôn 2, Xã An Khang, Thành phố Tuyên Quang

140

Thành phố Tuyên Quang

Điểm BĐVHX An Tường

1684177028

Thôn Sông Lô 3, Xã An Tường, Thành phố Tuyên Quang

141

Thành phố Tuyên Quang

Điểm BĐVHX Thái Long

948307382

Thôn Hòa Mục 1, Xã Thái Long, Thành phố Tuyên Quang

Nhanh.vn là phần mềm quản lý bán hàng đa kênh tốt nhất hiện nay, kết nối với Vietnam Post và nhiều hãng vận chuyển khác như Giaohangnhanh (GHN Express), Viettel Post, J&T Express, Giao hàng tiết kiệm, EMS, Best Express, Ahamove, EcoTrans, DHL... và cho phép tự kết nối bằng tài khoản vận chuyển riêng của người bán hàng, nên được hưởng chính sách giá và chiết khấu riêng...". Ngoài ra Nhanh.vn còn đồng bộ với các sàn thương mại điện tử Shopee, Tiki, Lazada, Sendo,... cùng các tính năng quản lý sản phẩm, quản lý tồn kho, quản lý khách hàng, báo cáo, khuyến mại,... hỗ trợ tối đa cho công việc kinh doanh của các nhà bán hàng.

Nhanh.vn - Phần mềm quản lý bán hàng đa kênh

Đăng ký dùng thử miễn phí phần mềm quản lý bán hàng Nhanh.vn!

CÔNG TY CỔ PHẦN NHANH.VN

Địa chỉ: 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số Giấy CNĐKDN: 0108824877, đăng kí lần đầu ngày 17 tháng 07 năm 2019

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội - Phòng đăng kí kinh doanh

Địa chỉ văn phòng:

Tầng 3, Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tầng 2, 284/41/2 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Số 461 Núi Thành, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Tài khoản ngân hàng: 19133915566015

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) - Chi nhánh Chương Dương

Chủ tài khoản: Công ty cổ phần Nhanh.vn

Tải mobile app: Nhanh.vn

Nhanh.vn Android App Nhanh IOS App

Tài liệu cho developer

API Documentation

Lĩnh vực kinh doanh:

- Phần mềm quản lý bán hàng

- Thiết kế website

- Cổng vận chuyển

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Quỳnh Dương

Hỗ trợ trực tuyến